UTA - karty paliwowe
Blokada karty UTA


Blokady można dokonać:


W godzinach pracy biura UTA Sp. z o.o. są dwie możliwości blokowania kart UTA:
- faksem na numer: 22 530 92 99
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: karta@uta.pl

Poza godzinami pracy biura UTA Sp. z o.o. oraz w dni wolne od pracy blokadę kart UTA można zgłosić wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: karta@uta.pl  

UWAGA!

Każde zgłoszenie blokady kart UTA musi zawierać następujące dane:
- numer klienta
- numer karty
- numer rejestracyjny pojazdu
- miejsce utracenia karty - kraj, miejscowość
- data utracenia karty
- sposób utracenia karty

Jeśli karta UTA została skradziona, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt policji w kraju, na obszarze którego kradzież miała miejsce.
Najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z kart UTA - więcej ...
Jeżeli chcecie Państwo przesłać INNĄ INFORMACJĘ, NIŻ BLOKADA KART, prosimy korzystać z adresu e-mail Państwa doradcy, lub adresu e-mail DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA UTA.

 

serwis klienta


nr klienta
hasło


kalendarz