UTA - karty paliwowe
Wielka Brytania opłaty drogowe

Dnia 1 kwietnia 2014r. w Wielkiej Brytanii została wprowadzona opłata drogowa dla wszystkich użytkowników pojazdów ciężarowych spoza Wielkiej Brytanii, o dopuszczalnej masie całkowitej ≥ 12 t, poruszających się po drogach publicznych.
Opłata drogowa jest uiszczana w formie winiety elektronicznej, która jest rejestrowana bezpośrednio w systemie operatora myta. Oznacza to, że nie ma konieczności przewożenia potwierdzeń nabycia winiety w pojeździe. Kontrola następuje automatycznie przez rozpoznanie numeru rejestracyjnego.

 

Opłata za przejazd musi zostać uiszczona przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Opłaty można dokonać:

  • na specjalnym portalu internetowym operatora myta - https://www.hgvlevy.service.gov.uk/ (bez rejestracji lub po założeniu konta)
  • w punktach poboru opłat (PoS) zlokalizowanych na terminalach promowych, stacjach paliw, parkingach dla pojazdów ciężarowych, itp. 

 

Zalety rejestracji na portalu internetowym:
 
- dane użytkownika i pojazdu/pojazdów będą przechowywane przez system (przy kolejnym zakupie wystarczy podać tylko termin obowiązywania opłaty),
 
- możliwość zarządzania winietami dla całej floty i dostęp do historii opłat,
 
- możliwość zakupu winiet rocznych,
 
- możliwość zmiany terminu obowiązywania winiety,
 
- możliwość zwrotu kosztów za niewykorzystane winiety (tylko za pełne niewykorzystane miesiące).
 

 

 

Karta UTA Full Service Card jest akceptowana do uiszczania opłat zarówno bezpośrednio przez portal internetowy jak i na wybranych punktach PoS i zapewnia możliwość nabycia wszystkich rodzajów winiet.

 

Winieta w systemie HGV Levy jest opłatą państwową nie obciążoną podatkiem VAT. Jej wysokość zależy od:
·         rodzaju winiety (dzienna, tygodniowa, miesięczna lub roczna),
·         rodzaju pojazdu,
·         ilości osi,
·         dopuszczalnej masy całkowitej.
 
 
UWAGA: Niezależnie od czasu zamówienia winiety, opłata jest ważna przez 24 godziny, licząc od północy.

 

W przypadku wykrycia niezgodności podczas kontroli (np. brak winiety, zła grupa taryfowa) organy ścigania mogą nałożyć mandat w wysokości 300 £ (ok. 360 EUR) płatny na miejscu. Jeśli mandat nie zostanie zapłacony pojazd zostanie zajęty. Karta UTA nie jest akceptowana przy mandatach.

 
 
Dodatkowo w Londynie obowiązuje strefa niskoemisyjna "LEZ" (Low Emission Zone). Jej celem jest poprawa jakości powietrza, ograniczając dostęp, do centrum miasta, pojazdom wysokoemisyjnym. Dotyczy to starszych pojazdów ciężarowych z silnikiem diesla, autobusów, autokarów, większych furgonetek, minibusów oraz innych pojazów specjalistycznych pochodzących od ciężarówek i furgonetek, takich jak przyczepy kempingowe czy zmotoryzowane boksy dla koni. 
Samochody osobowe, motocykle oraz mniejsze furgonetki nie podlegają ograniczeniom wjazdu do strefy "LEZ".
 
Aby poruszać się po strefie "LEZ" bez płacenia dziennych stawek, operatorzy dotkniętych ograniczeniami pojazdów, muszą zarejestrować swoje pojazdy w TfL (Transport for London). 
 
 
 
 
  - instrukcja rejestracji winiety na portalu Northgate
  - Tabele opłat
  - Punkty poboru opłat


<< powrót     


 

serwis klienta


nr klienta
hasło


kalendarz