UTA - karty paliwowe
Wielka Brytania opłaty drogowe

Dnia 1 kwietnia 2014r. w Wielkiej Brytanii została wprowadzona opłata drogowa dla wszystkich użytkowników pojazdów ciężarowych spoza Wielkiej Brytanii, o dopuszczalnej masie całkowitej ≥ 12 t, poruszających się po drogach publicznych.

Opłata drogowa jest uiszczana w formie winiety elektronicznej, która jest rejestrowana bezpośrednio w systemie operatora myta. Oznacza to, że nie ma konieczności przewożenia potwierdzeń nabycia winiety w pojeździe. Kontrola następuje automatycznie przez rozpoznanie numeru rejestracyjnego.
 
Opłata za przejazd musi zostać uiszczona przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Opłaty można dokonać:
-   na specjalnym portalu internetowym operatora myta - firmy Northgate Public Services: www.hgvlevy-info.org.uk (bez rejestracji lub po założeniu konta użytkownika)
-   w punktach poboru opłat (POS) zlokalizowanych na terminalach promowych, stacjach paliw, parkingach dla pojazdów ciężarowych itp.
 
Zalety rejestracji na portalu internetowym:
- dane użytkownika i pojazdu/pojazdów będą przechowywane przez system (przy kolejnym zakupie wystarczy podać tylko termin obowiązywania opłaty),
- możliwość zarządzania winietami dla całej floty i dostęp do historii opłat,
- możliwość zakupu winiet rocznych,
- możliwość zmiany terminu obowiązywania winiety,
- możliwość zwrotu kosztów za niewykorzystane winiety (tylko za pełne niewykorzystane miesiące).
 

Karta UTA Full Service Card jest akceptowana do uiszczania opłat zarówno bezpośrednio przez portal internetowy jak i na wybranych punktach POS i zapewnia możliwość nabycia wszystkich rodzajów winiet.

 

Winieta w systemie HGV Levy jest opłatą państwową nie obciążoną podatkiem VAT. Jej wysokość zależy od:
·         rodzaju winiety (dzienna, tygodniowa, miesięczna lub roczna),
·         rodzaju pojazdu,
·         ilości osi,
·         dopuszczalnej masy całkowitej.
 
UWAGA: Niezależnie od czasu zamówienia winiety, opłata jest ważna od północy (00:00:00) do sekundy przed północą (23:59:59).
 

W przypadku wykrycia niezgodności podczas kontroli (np. brak winiety, zła grupa taryfowa) organy ścigania mogą nałożyć mandat w wysokości 300 £ (ok. 360 EUR) płatny na miejscu. Jeśli mandat nie zostanie zapłacony pojazd zostanie zajęty. Karta UTA nie jest akceptowana przy mandatach.
 
  - instrukcja rejestracji winiety na portalu Northgate
  - Tabele opłat
  - Punkty poboru opłat


<< powrót     


 

serwis klienta


nr klienta
hasło


kalendarz