UTA - karty paliwowe
Węgry opłaty drogowe

Od dnia 1 lipca 2013, na Węgrzech wprowadzono elektroniczny system poboru opłat zwany HU-GO. Opłaty pobierane są od samochód ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony w zależności od pokonywanej trasy. W przypadku autobusów i lekkich pojazdów o masie do 3,5 tony, dalej obowiązuje obecny system winietowy. Karta UTA jest akceptowana w systemie HU-GO i do wykupu winiet.

 

 Sposoby regulowania myta na Węgrzech:
 
Elektroniczny system poboru myta HU-GO

1. Uiszczanie myta przez zakup biletu:

Bilet na określony odcinek uprawnia do jednokrotnego przejazdu wyłącznie zaplanowaną trasą, w jednym kierunku. Zmiana zadeklarowanego odcinka albo terminu ważności nie jest możliwa. Bilet należy wykupić przed rozpoczęciem korzystania z drogi płatnej i ważny jest do końca następnego dnia kalendarzowego.

Bilet/ticket można
  • kupić przez Internet
  • zarezerwować przez Internet i odebrać na jednym z wyznaczonych punktów
  • kupić w punktach dystrybucyjnych, w punktach obsługi klienta, na stacjach paliw. 

Przy zakupie biletu należy podać miejsce wjazdu i zjazdu w sieci objętej obowiązkiem HU-GO i maks. cztery punkty pośrednie, najważniejsze dane pojazdu, przewidywany termin wykorzystania itd.


2. Uiszczanie myta przy użyciu urządzenia OBU (płatność pre-pay)

 
Urządzenie OBU umożliwia przejazd bez zatrzymywania pojazdu. Za pomocą karty UTA można zakupić OBU, przyklejane do szyby pojazdu i doładować je.
  • Opłata za zakup urządzenia: ok. 50.000 HUF (160-180 euro), opłata nie podlega zwrotowi
  • Minimalna kwota doładowania: obecnie 5.000 HUF przy każdorazowym doładowaniu, zwrot środków z doładowania nie jest możliwy
  • Obowiązkowa rejestracja: poprzez Internet na www.hu-go.hu lub w punktach obsługi klienta; przy zakupie OBU możliwa jest tylko rejestracja uproszczona. 

 

Wysokość opłaty zależy od:

  • rodzaju drogi (droga szybkiego ruchu albo droga główna)
  • kategorii pojazdu (J2 - pojazd z dwoma osiami, J3 - pojazd z trzema osiami, J4 - pojazd z min. czterema osiami)
  • klasy emisji spalin 
  • długości przejechanego odcinka 


Winiety

Obowiązkiem wykupu winiet objęte są wszystkie pojazdy korzystające z dróg płatnych, a stawki zróżnicowane są w zależności od kategorii pojazdu oraz od czasu, na jaki została wykupiona winieta.
W sprzedaży są winiety 1-dniowe, tygodniowe, miesięczne i roczne.

Kategorie pojazdów:

D1 - motocykle oraz pojazdy, których masa całkowita wraz z przyczepą nie przekracza 3,5 t
D2 - pojazdy, których masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 3,5 t, ale nie przekracza 7,5 t
D3 - pojazdy, których masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 7,5 t, ale nie przekracza 12 t
D4 - pojazdy, których masa całkowita przekracza 12 t
B2 - Autobusy i Campery (z przyczepami) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

                   

Karta UTA jest akceptowana jako sposób płatności za węgierskie winiety na stacjach benzynowych z akceptacją UTA.

  

Lista punktów sprzedaży winiet dostępna jest pod adresem www.autobahn.hu/02Ematrica/05ErtekesitesiPontok

 

 

 

  - HU-GO stawki myta 2019
  - Sieć dróg płatnych
  - Punkty akceptacji HU-GO
  - Węgierskie e-opłaty - Instrukcja
  - e-Winieta - Przewodnik
  - HU-GO Rejestracja - Instrukcja
  - Rejestracja OBU - Instrukcja
  - Usunięcie pojazdu z systemu
  - Oświadczenie dotyczące opłaty przejazdowej


<< powrót     


 

serwis klienta


nr klienta
hasło


kalendarz