UTA - karty paliwowe
Węgry opłaty drogowe

Obowiązek uiszczenia myta na Węgrzech dotyczy autostrad, dróg szybkiego ruchu i niektórych odcinków dróg krajowych.

W dniu 1 lipca 2013 r. na Węgrzech wprowadzono nowy elektroniczny system poboru myta HU-GO, dla pojazdów  ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t. Autobusy i pojazdy o dmc równej lub niższej niż 3,5 t nadal zobowiązane są do wykupu winiet. Karta UTA jest akceptowana w systemie HU-GO i do wykupu winiet.

Sposoby regulowania myta na Węgrzech:
 
Elektroniczny system poboru myta HU-GO
 
1. Uiszczanie myta przez zakup biletu:
 
Bilet na określony odcinek uprawnia do jednokrotnego przejazdu wyłącznie zaplanowaną trasą, w jednym kierunku. Zmiana zadeklarowanego odcinka albo terminu ważności nie jest możliwa. Bilet należy wykupić przed rozpoczęciem korzystania z drogi płatnej i ważny jest do końca następnego dnia kalendarzowego.
Bilet/ticket można:
  • kupić przez Internet,

  • zarezerwować przez Internet i odebrać na jednym z wyznaczonych punktów,

  • kupić w punktach dystrybucyjnych, w punktach obsługi klienta, na stacjach paliw. 

Przy zakupie biletu należy podać miejsce wjazdu i zjazdu w sieci objętej obowiązkiem HU-GO i maks. cztery punkty pośrednie, najważniejsze dane pojazdu, przewidywany termin wykorzystania itd.
 
 
2. Uiszczanie myta przy użyciu urządzenia OBU (płatność pre-pay)
 
Urządzenie OBU umożliwia przejazd bez zatrzymywania pojazdu. Za pomocą karty UTA można zakupić OBU, przyklejane do szyby pojazdu i doładować je.
  • Opłata za zakup urządzenia: ok. 50.000 HUF (160-180 euro), opłata nie podlega zwrotowi

  • Minimalna kwota doładowania : obecnie 5000 HUF przy każdorazowym doładowaniu, zwrot środków z doładowania nie jest możliwy

  • Obowiązkowa rejestracja: poprzez Internet na www.hu-go.hu lub w punktach obsługi klienta; przy zakupie OBU możliwa jest tylko rejestracja uproszczona 

Wysokość opłaty zależy od:

- rodzaju drogi (droga szybkiego ruchu albo droga główna)

- kategorii pojazdu (J2-pojazd z dwoma osiami, J3-pojazd z trzema osiami, J4-pojazd z min. czterema osiami)

- klasy emisji spalin

- długości przejechanego odcinka

Winiety

Obowiązkiem wykupu winiet objęte są wszystkie pojazdy korzystające z dróg płatnych, a stawki zróżnicowane są w zależności od kategorii pojazdu oraz od czasu, na jaki została wykupiona winieta.
W sprzedaży są winiety 1-dniowe, 4-dniowe, tygodniowe, miesięczne i roczne.

Kategorie pojazdów:
D1 - motocykle oraz pojazdy, których masa całkowita wraz z przyczepą nie przekracza 3,5 t
D2 - pojazdy, których masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 3,5 t, ale nie przekracza 7,5 t
D3 - pojazdy, których masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 7,5 t, ale nie przekracza 12 t
D4 - pojazdy, których masa całkowita przekracza 12 t
B2 - Autobusy i Campery (z przyczepami) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

                   Karta UTA jest akceptowana jako sposób płatności za węgierskie winiety
                                           na stacjach benzynowych z akceptacją UTA.

  

Lista punktów sprzedaży winiet dostępna jest pod adresem www.autobahn.hu/02Ematrica/05ErtekesitesiPontok

 

 

 

  - HU-GO stawki myta 2019
  - Punkty akceptacji HU-GO


<< powrót     


 

serwis klienta


nr klienta
hasło


kalendarz