UTA - karty paliwowe
Czechy opłaty drogowe

 

Czechy – opłaty autostradowe - MYTO CZ 

W Republice Czeskiej wszystkie poruszające się po płatnych drogach pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t są objęte obowiązkiem wykupu myta.

Opłaty drogowe są pobierane automatycznie. Od 01.12.2020 r. służy do tego urządzenie OBU MYTO CZ umieszczone na wewnętrznej stronie przedniej szyby pojazdu.

Urządzenie OBU MYTO CZ udostępniane jest bezpłatnie, jednakże wymagane jest uiszczenie na rzecz operatora systemu kaucji zwrotnej w wysokości 2.468,- CZK (100,- EUR).

OBU MYTO CZ działa w dwóch systemach rozliczeń myta – trybie przedpłat (pre-pay) oraz trybie płatności odroczonej (post-pay).

Tryb pre-pay
W tym trybie konieczne jest uzupełnienie impulsów w urządzeniu do kwoty niezbędnej by opłacić myto. Za doładowanie można zapłacić kartą UTA. Po wykorzystaniu impulsów urządzenie może być ponownie doładowane lub zwrócone w jednym z ok. 200 punktów dystrybucji znajdujących się na terenie Republiki Czeskiej.

Tryb post-pay
W trybie płatności odroczonej doładowywanie urządzenia OBU MYTO CZ nie jest konieczne.
Po zarejestrowaniu Klienta za pośrednictwem UTA, otrzymuje on pocztą kurierską urządzenie lub odbiera je w punkcie dystrybucyjnym. Obciążenia za transakcje czeskiego myta będą zawarte w rachunkach UTA ze standardowym terminem płatności.

System rabatowy - oszczędności do 13%
Użytkownicy dróg płatnych uiszczajacy opłaty autostradowe w trybie post-pay i pre-pay mogą zarejestrować się do systemu rabatowego i korzystać  z oferty, pozwalającej na obniżenie kosztów do13%.

 

 

  - MYTO CZ- Stawki opłat drogowych 2021
  - Rejestracja pojazdu - post-pay - PL
  - Rejestracja pojazdu - post-pay - CZE
  - Zestawienie pojazdów - post-pay - PL
  - Zestawienie pojazdów - post-pay - CZE
  - Dane kontaktowe - post-pay - PL
  - Instrukcja instalacji anteny - PL
  - Dane kontaktowe - post-pay - CZE
  - Instrukcja obsługi PREMID-Box - PL
  - Instrukcja obsługi nowego MYTO CZ OBU
  - Punkty kontaktowe 2013 07 01
  - Punkty dystrybucji 24.10.2013


<< powrót     


 

serwis klienta


nr klienta
hasło


kalendarz