UTA - karty paliwowe
serwis transakcyjny

 

Wszelkie zakupy towarów i usług zapłacone kartami UTA są centralnie rozliczane i fakturowane przez Union Tank. Fakturowanie odbywa się w cyklu dwutygodniowym.


System fakturowania UTA składa się z czterech podstawowych elementów:

Karta UTA → potwierdzenie transakcji → zbiorcze zestawienie transakcji → rachunek zbiorczy
 


1. Karta UTA.

Karta UTA jest wydawana bezpłatnie i powiązana z numerem rejestracyjnym pojazdu.

Zakres karty UTA obejmuje bezgotówkowy zakup towarów i usług niezbędnych dla funkcjonowania pojazdu w drodze.
Weryfikacja kodu PIN zapobiega nadużyciom i zwiększa bezpieczeństwo w przypadku utraty karty.


2. Potwierdzenie transakcji.

Każdorazowa płatność kartą UTA polega na odczycie, weryfikacji i rejestracji danych zakodowanych na pasku magnetycznym karty. Potwierdzenie zostaje wydrukowane i przekazane kierowcy dokonującemu transakcji.
W niektórych przypadkach wymagane jest podpisanie potwierdzenia przez kierowcę.

Jednocześnie dane transakcyjne są przesyłane w formie elektronicznej do centrum rozliczeniowego UTA.


3. Zestawienie poszczególnych transakcji.

Każdy klient otrzymuje dwa razy w miesiącu szczegółowe zestawienie zbiorcze dołączone do rachunku zbiorczego UTA. Zestawienie zawiera m. in. dane takie jak:

> data dokonania transakcji,
> miejsce,
> rodzaj produktu,
> zakupiona ilość i wartość towarów, czy usług.

Dane zawarte w zestawieniu zbiorczym dostępne są również w formie elektronicznej.
Pliki pobrane za pośrednictwem strony internetowej umożliwiają sporządzanie zestawień i analiz, co pozwala na optymalizację wydatków.


4. Rachunek zbiorczy.

Rachunek zbiorczy UTA, wystawiany 15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca dotyczy wszystkich zakupów klienta dokonanych poza granicami Polski.
Sumy, na które opiewa rachunek zbiorczy (w tym kwoty VAT) są oparte na danych z zestawienia poszczególnych transakcji i zgodne z nimi. Rachunek zbiorczy nie służy do celów podatkowych.
Za zakupy towarów i usług w poszczególnych krajach zagranicznych wystawiane są odrębne rachunki - faktury.
Za zakupy dokonane w Polsce klienci otrzymują fakturę VAT wystawianą  15-go i ostatniego dnia każdego miesiąca.<< powrót     


 

serwis klienta


nr klienta
hasło


kalendarz